WCA
درباره WCA

آشنایی با انجمن جهانی مکعب

آشنایی با مسابقات رسمی مکعب روبیک

آشنایی با انجمن جهانی مکعب

انجمن جهانی مکعب (WCA) :

انجمن جهانی مکعب مجری مسابقات رسمی مکعب روبیک و آیتم های مربوط به خانواده این پازل در جهان می باشد.

 

هیئت مدیره انجمن جهانی مکعب(WCA Board) :

این انجمن یک هیئت مدیره دارد که مسئول سیاست های کلی و نظارت بر نمایندگان انجمن می باشد.

نمایندگان زیر اعضای این هیئت مدیره می باشند که از بین نمایندگان فعال انتخاب شده اند :

 

Alberto Pérez de Rada Fiol - Spain

Bob Burton - USA (New York)

Luis J. Iáñez - Spain

Olivér Perge - Hungary

Pedro Santos Guimarães - Brazil

Ron van Bruchem - Netherland

 

نماینده انجمن جهانی مکعب (Delegate) :

انجمن جهانی مکعب در کشورهای مختلف جهان نمایندگانی را انتخاب می کند که مسئول نظارت بر مسابقات رسمی در آن کشور هستند.

نمایندگان رسمی انجمن جهانی مکعب در ایران :

 

مهدی پورمطلب (Mehdi Pourmotalleb)

آرش مصلحت جو (Arash Maslehatjoo)

 


آیتم های رسمی مسابقات (Events) :

انجمن جهانی مکعب برای مسابقات رسمی 18 آیتم را انتخاب کرده است که از خانواده مکعب روبیک و پازل های چرخشی می باشند.

 

آیتم ها :

مکعب روبیک (Rubik's Cube):

مکعب روبیک یک پازل مکانیکی است که دارای ۲۶ قطعه مکعب کوچک می‌باشد که با مکانیزمی بهم متصل شده‌اند و مکعب را قادر می‌سازد در تمامی وجه‌ها بچرخد. مکعب روبیک استاندارد در هر وجه یک رنگ متمایز دارد و هدف بازی بهم ریختن رنگهای مکعب و کامل کردن سطوح مکعب می‌باشد بطوری که تمامی وجهای مکعب یک رنگ باشند.

در رنگ بندی کلاسیک روبیک رنگها بصورت (زرد مقابل سفید، آبی مقابل سبز و نارنجی مقابل قرمز) است .

در رنگبندی ژاپنی (آبی مقابل سفید) می‌باشد .

در رنگ بندی آمریکایی به جای رنگ سفید ، رنگ سیاه می باشد.

 

مکعب 2*2 (2x2 Cube):

مکعبی 2*2*2 با شکل ، ظاهر و کارکردی شبیه به مکعب روبیک با این تفاوت که تعداد قطعات آن کمتر است و هر سطح آن 4 قسمت است .هدف این پازل مانند مکعب روبیک می باشد و باید تمامی سطوح یک رنگ شوند.

مکعب 4*4 (4x4 Cube):

مکعبی 4*4*4 با شکل ، ظاهر و کارکردی شبیه به مکعب روبیک با این تفاوت که تعداد ر ماننن بیشتز است و هر سطح آن 16 قسمت است . هدف این پازل مانند مکعب روبیک می باشد و باید تمامی سطوح یک رنگ شوند.


مکعب 5*5 (5x5 Cube):

مکعب 6*6 (6x6 Cube):

مکعب 7*7 (7x7 Cube):

همگی مانند مکعب روبیک  می باشند فقط تعداد برش های هر سطح این مکعب ها بیشتر است.

 

Rubiks cube


حل مکعب روبیک با یک دست ( Rubik's Cube: One-handed )

در این آیتم کیوبر باید فقط با یک دست مکعب روبیک را حل کند.


حل مکعب روبیک با پا ( Rubik's Cube: With Feet):

در این آیتم کیوبر باید فقط با هر دو پا مکعب روبیک را حل کند.

 

حل مکعب روبیک با کمترین تعداد حرکت (Rubik's Cube: Fewest moves ):

در این آیتم که سخت ترین آیتم مسابقات می باشد هر کیوبر باید در 1 ساعت زمان ، مکعب روبیک را در کمترین تعداد حرکت که می تواند حل کند .

در این آیتم تعداد حرکات مهم است و این تعداد حرکت نباید بیشتر از 80 حرکت باشد.

حل مکعب روبیک با چشم بسته ( Rubik's Cube: Blindfolded ):

در این آیتم کیوبر در مدت زمانی مکعب را نگاه کرده و به حافظه می سپارد سپس باید چشم بند را زده و با چشم بسته مکعب روبیک را حل کند در این آیتم زمان حل با زمان حافظه سپاری جمع می شود.

 

حل مکعب 4*4 با چشم بسته (4x4 Cube: Blindfolded):

در این آیتم کیوبر در مدت زمانی مکعب را نگاه کرده و به حافظه می سپارد سپس باید چشم بند را زده و با چشم بسته مکعب 4*4 را حل کند در این آیتم زمان حل با زمان حافظه سپاری جمع می شود.

 

حل مکعب 5*5 با چشم بسته (5x5 Cube: Blindfolded):

در این آیتم کیوبر در مدت زمانی مکعب را نگاه کرده و به حافظه می سپارد سپس باید چشم بند را زده و با چشم بسته مکعب 5*5 را حل کند در این آیتم زمان حل با زمان حافظه سپاری جمع می شود.


حل چند مکعب روبیک با چشم بسته (Rubik's Cube: Multiple Blindfolded ):

در این آیتم کیوبر تعدادی مکعب روبیک به دلخواه انتخاب کرده و باید ابتدا تمام مکعب ها را به حافظه سپرده و سپس با چشم بسته همه را با هم حل کند.زمان این آیتم 1 ساعت می باشد.


پیرامینکس (Pyraminx ) :

پیرامینکس یا هرم یک پازل 4 وجهی شبیه به هرم و با ساختاری مانند مکعب روبیک که هر سطح آن می تواند حول محور مرکزی حرکت کند که باعث حرکت قطعات می شود. هدف این پازل مانند مکعب روبیک می باشد و باید تمامی سطوح یک رنگ شوند.

Rubiks cube


مگامینکس (Megaminx ) :

مگامینکس یا 12 وجهی یک پازل 12 وجهی شبیه به منشور 5 ضلعی می باشد که ساختاری مانند مکعب روبیک دارد که هر سطح آن می تواند حول محور مرکزی حرکت کند که باعث حرکت قطعات می شود. هدف این پازل مانند مکعب روبیک می باشد و باید تمامی سطوح یک رنگ شوند.

Rubiks cube


کلاک (Rubiks Clock ) :

کلاک یا ساعت روبیک یک پازل با 9 ساعت در دو طرف پازل می باشد که هر 4 ساعت با یک پین بهم متصل هستند باید طوری این پین ها را جابجا کرد و ساعت ها را کوک کرد که تمام ساعت های بهم ریخته روی ساعت 12 تنظیم شوند.

Rubiks cube

 

اسکوار (Square 1 ) :

اسکوار یک پازل مکعبی شکل شبیه به مکعب روبیک می باشد ، با این تفاوت که فقط در سه جهت می تواند حرکت کند و محدودیت حرکتی آن کمتر از مکعب روبیک است. هدف از این پازل درست کردن تمامی رنگهای سطوح است.

Rubiks cube

 

اسکوئب (Skewb ) :

اسکوئب یک پازل مکعبی شکل شبیه به مکعب روبیک می باشد ، با این تفاوت که 8 وجهی است و فقط حول محور گوشه ها می تواند حرکت کند . هدف از این پازل درست کردن تمامی رنگهای سطوح است.

Rubiks cube

 بازگشت