WCA
Image 00
Image 01
Image 02
Image 03
نهمین دوره مسابقات کیوب کامپ

در آیتم های : مکعب روبیک ، مکعب 2*2 ، مکعب 4*4 ، مکعب 5*5 ،مکعب 6*6 ، مکعب 7*7 ، مگامینکس ، پیرامینکس ، اسکوئب و FMC

Aftab Cubing Days 2018 مسابقه

compition

28 دی ماه 1396

 

نهمین دوره مسابقات کیوب کامپ به صورت رسمی تحت نظر WCA در تاریخ 24 تا 26 اسفند ماه 96 در 10 آیتم برگزار خواهد شد.

آیتم های این مسابقه : مکعب روبیک ،مکعب 2*2 ، مکعب 4*4 ، مکعب 5*5 ،مکعب 6*6 ، مکعب 7*7 ، مگامینکس ، پیرامینکس ، اسکوئب و FMC می باشد.

 

ادامه مطلب

Iran Nationals 2016 مسابقه

finsh

3 مرداد ماه 1395

 

ششمین دوره مسابقات کیوب کامپ به صورت رسمی تحت نظر WCA در تاریخ 1 مرداد ماه 1395 در 6 آیتم برگزار شد.

در این مسابقه سید محمد حسین فاطمی با میانگین زمان 9.80 ثانیه مقام اول را کسب کردند.

 

در این مسابقه رکورد های زیر شکسته شد :

بهترین رکورد ایران در آیتم مکعب 4*4 با زمان 33.09 ثانیه توسط علی آتشی شکسته شد.

رکورد میانگین ایران در آیتم مکعب 4*4 با زمان 35.65 ثانیه توسط علی آتشی شکسته شد.

دامه مطلب

Grand Prix Rubik's Cube 2016 مسابقه

finsh

30 فروردین 1395

 

پنجمین دوره مسابقات کیوب کامپ به صورت رسمی تحت نظر WCA در تاریخ 26 فروردین ماه 1395 در 5 آیتم برگزار شد.

در این مسابقه محمد سرلکی با میانگین زمان 10.48 ثانیه مقام اول را کسب کردند.

 

در این مسابقه رکورد های زیر شکسته شد :

رکورد آسیا در آیتم اسکیوب با زمان 1.63 ثانیه توسط مهرزاد گلی شکسته شد و ایشان رتبه دوم جهان را کسب کردند.

رکورد میانگین ایران در آیتم مکعب روبیک با چشم بسته با زمان 1:17.29 دقیقه توسط سعید مصطفوی لایق شکسته شد.

رکورد میانگین ایران در آیتم اسکیوب با زمان 5.81 ثانیه توسط علی چگینی شکسته شد.

 

ادامه مطلب

Parax Cubecomp 2015 مسابقه

finsh

25 شهریور ماه 1394

 

چهارمین دوره مسابقات کیوب کامپ به صورت رسمی تحت نظر WCA در تاریخ 20 شهریور ماه 94 در 5 آیتم برگزار شد.

در این مسابقه آرمین سلیمانی با میانگین زمان 10.58 ثانیه مقام اول را کسب کردند..

 

ادامه مطلب

Iran FMC 2015 مسابقه

finsh

16 بهمن ماه 1393

 

سومین دوره مسابقات کیوب کامپ به صورت رسمی تحت نظر WCA در تاریخ 15 بهمن ماه 93 برگزار شد.

در این مسابقه مهدی پورمطلب با حل مکعب روبیک در 29 حرکت بهترین رکورد را کسب کردند.

ادامه مطلب

Beheshti Cubing Days 2014 مسابقه

finsh

22 شهریور ماه 1393

 

دومین دوره مسابقات کیوب کامپ به صورت رسمی تحت نظر WCA در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه 93 برگزار شد.

در این مسابقه آرمین سلیمانی با میانگین زمان 9.90 ثانیه مقام اول را کسب کردند.

 

ادامه مطلب

CubeComp I Iran 2014 مسابقه

finsh

30 فروردین ماه 93

 

اولین دوره مسابقات کیوب کامپ به صورت رسمی تحت نظر WCA در تاریخ 28 و 29 فروردین ماه 93 برگزار شد.

در این مسابقه ماکان محمودی با میانگین زمان 11.02 ثانیه مقام اول را کسب کردند.

ادامه مطلب